Nhật Bản lên án Luật an ninh Hong Kong, và yêu cầu hủy bỏ chuyến thăm của Tập Cận Bình