Nhật Bản: Sử dụng rong biển để chống biến đổi khí hậu, thúc đẩy phát triển carbon xanh