Nhật Bản tài trợ 500 tỷ đồng cho Việt Nam chống dịch virus Vũ Hán