Nhiều chính trị gia phản đối Trung Quốc thâu tóm mỏ vàng Bắc Cực ở Canada