Nhiều người nổi tiếng dưới 60 tuổi qua đời dấy lên hồi chuông báo động ở Trung Quốc