Nhiều người thiệt mạng, hàng ngàn người sơ tán vì lũ lụt ở Bắc Kinh