Nhiều nơi đóng cửa các cơ sở đào tạo ngoài trường học sau bài phát biểu của Tập Cận Bình