Nhiều phi công tuyên bố đã tận mắt nhìn thấy ​​UFO trên Thái Bình Dương