Nhiều quốc gia Âu Châu bắt đầu nới lỏng các hạn chế COVID-19 bất chấp mức lây nhiễm cao