Nhờ xem chương trình truyền hình Nam Hàn, cô gái đã quyết tâm trốn khỏi Bắc Hàn