Nhóm khủng bố Houthi bị nghi ngờ tấn công tàu đi qua Eo biển Bab El-Mandeb