Nhóm nhân quyền kêu gọi Bắc Kinh tôn trọng quyền pháp lý của 12 người Hồng Kông bị bắt