Nhóm pháp lý đệ đơn kiện thách thức hơn 200.000 phiếu bầu ở Georgia