Nhóm ủng hộ ông Trump chuyển sang chế độ tấn công sau khi bà Haley tuyên bố chạy đua vào Tòa Bạch Ốc