‘Như sống trong tù’: Trung Quốc tăng cường kiểm soát COVID trước thềm Đại hội Đảng