Những bậc thầy của cả triều đại: Giáo Hiến – vị thầy của hai vị hoàng đế