Những câu hỏi từ lâu vẫn còn đang chờ ông Joe Biden trả lời