Những cây lá phong ‘nổ tung’ làm rung chuyển mùa đông Texas