Những điểm then chốt từ phiên tòa lịch sử xét xử cựu Tổng thống Trump

Phiên tòa xét xử ông Trump bước vào giai đoạn then chốt với những lập luận cuối cùng tập trung vào định nghĩa và mục đích pháp lý.