Những diễn giải bịa đặt của các hãng truyền thông lớn đã được chứng minh

Mỗi câu chuyện được dựng lên bởi các hãng truyền thông dòng chính đều chứng minh là đã sai. Mỗi một câu chuyện mà chúng ta có thể tưởng tượng ra được. Gồm cả những câu chuyện như về vụ ngày 6 tháng Một. Các hãng truyền thông dòng chính là chân rết cho cộng đồng tình báo, và họ cũng chẳng thèm giấu giếm gì về vai trò đó nữa. Câu chuyện về chiếc máy chủ email của bà Hillary Clinton, câu chuyện về lạm phát và lạm chi của Chính phủ, về thuyết chủng tộc trọng yếu, về văn hóa Marxist, về Anthony Fauci, về Cộng đồng tình báo, về Tổ chức Y tế thế giới. Chúng tôi đã nhận định đúng. Còn các hãng truyền thông dòng chính đã sai. Họ cố tình dối trá để che giấu sự thật. Trong tập này của Truth Over News, chúng tôi sẽ chỉ đi sâu vào 4 câu chuyện nổi bật nhất đã bị che giấu mà không thể đề cập đến vì không thể kể hết trong một tập phim được.

Nguồn: https://www.theepochtimes.com/every-n...