Những hành động tử tế trong thời buổi nhiễu nhương – Gan Jing World mời tham gia cuộc thi viết tiểu luận đầu tiên