Năm 2020 đánh dấu kỷ niệm 400 năm ngày Những người hành hương đến Tân Thế giới. Nó cũng là kỷ niệm 400 năm của bản khế ước Mayflower Compact.

khế ước Mayflower Compact 1620
“Ký kết Mayflower Compact 1620,” 1899, của Jean Leon Gerome Ferris. (Ảnh: Phạm vi công cộng)

Khi họ nhận thức được rằng mình đã tiến xa về phía Bắc của điểm đến dự kiến là Virginia và do đó không thuộc quyền quản lý của chính phủ nào, những người hành hương lo sợ rằng đoàn người của họ có thể tan rã nếu không có một chính phủ. Hơn nữa, không phải tất cả những người đi cùng họ đều có chung niềm tin tôn giáo, họ nghi ngờ điều này có thể dẫn đến sự bất hòa.

Vì vậy, khi vẫn còn ở trên tàu Mayflower, các nhà lãnh đạo của nhóm này đã soạn thảo và ký một bản giao ước ngắn gọn, thiết lập một cách thức để “ban hành, xây dựng và định khung, chẳng hạn như các Luật, Pháp lệnh, Đạo luật, Hiến pháp và các quan chức một cách công bằng và bình đẳng, vào từng thời điểm, được cho là đáp ứng và thuận tiện nhất cho các lợi ích chung của đoàn người; đây là điều mà chúng tôi hứa sẽ phục tùng và tuân theo.”

41 người này đã tạo ra một văn bản phi thường, một thỏa thuận trong đó những người ký tên thành lập chính phủ của riêng họ. Mặc dù Những người hành hương sau này trở thành một phần của Thuộc địa Vịnh Massachusetts, Mayflower Compact là hợp đồng xã hội bằng văn bản đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ, là ông tổ của Tuyên ngôn Độc lập và Hiến pháp của Hoa Kỳ. Bằng cách tự mình giải quyết các vấn đề, và cam kết với bản thân, gia đình và con cháu của họ về quyền tự do theo luật pháp, họ đã mở đường cho chủ nghĩa cộng hòa của Hoa Kỳ.

Khi chúng ta ngồi ăn bữa tối Ngày Lễ Tạ ơn, hãy tạm dừng để cảm ơn những người định cư sớm này vì sự khôn ngoan và tầm nhìn của họ.

Jeff Minick
Anh Minh biên dịch

Xem thêm:

Chia sẻ bài viết này tới bạn bè của bạn