Những kẻ bạo loạn ở Seattle đập phá ATM, các cửa hiệu trong suốt cuộc tuần hành