Những người đứng đầu ‘băng đảng chính trị’ bị kết án tù chung thân trước Đại hội Đảng