Những nhà bất đồng chính kiến ​​Trung Quốc ở Hoa Kỳ ca ngợi Phong trào Thoái Đảng là ‘sự thức tỉnh tinh thần’ của người Trung Quốc

Hơn 422 triệu người Trung Quốc đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ cũng như Đoàn Thanh niên và Đội Thiếu niên Tiền phong.