Những nhận định sai lầm của cựu Tổng thống Trump về ông Tập Cận Bình