Những phản ứng xung quanh việc EU tăng thuế xe điện Trung Quốc

Xe điện Trung Quốc được hưởng lợi từ ‘sự trợ cấp không công bằng,’ gây ra ‘mối đe dọa gây thiệt hại kinh tế cho các nhà sản xuất xe điện chạy pin của EU.’