Những sơ hở khó bào chữa của thuyết tiến hóa (P.2): Sự khác biệt về Nhiễm sắc thể