Những trì hoãn quá trình hiện đại hóa NORAD khiến Bắc Mỹ ‘dễ bị tấn công’ trước mối đe dọa của Trung Quốc và Nga