Nợ liên bang sẽ tăng lên 104% GDP vào năm tới và gần gấp đôi tỷ lệ này vào năm 2050