Nổ súng ngay bên ngoài Nhà Trắng trong khi TT Trump đang họp báo