Nữ chuyên gia người Pháp nhiễm Covid-19 sau 16 ngày nhập cảnh tại Hà Nội