Nữ doanh nhân từng mất một nửa cơ nghiệp vào tay Trung Cộng ủng hộ chính sách của TT Trump