Nữ nghị sĩ Philippines nói: Hợp tác với công ty Trung Quốc là ‘trò điên rồ’