Nữ tổng thống đầu tiên của Moldova thay đổi lập trường về Trung Quốc, phá vỡ thông lệ lâu năm