Nửa tỷ người Trung Quốc đi du lịch bất chấp dịch Covid-19