Núi lửa Marapi ở Indonesia lại phun trào, người dân sơ tán, không có thương vong nào được báo cáo