NYSE bắt đầu hủy niêm yết những gã khổng lồ viễn thông Trung Quốc