Olympic Bắc Kinh 2022 tôn vinh điều gì?

Olympic là một cuộc tranh tài của các nhà vô địch trên thế giới, là nơi những tài năng vượt trội, những cá nhân và tập thể đã nỗ lực không ngừng nghỉ nhận được…