Ông Alan Dershowitz: Hạ viện đã phạm phải sáu vi phạm hiến pháp trong khi luận tội