Ông Barr tiết lộ đã bổ nhiệm ông Durham làm luật sư đặc biệt