Ông Biden cho biết sẽ hợp tác với Trung Quốc nếu đắc cử