Ông Biden chọn Trợ lý cao cấp là người từng ca ngợi nhà độc tài Trung Cộng