Ông Biden: Cử tri không xứng đáng được biết liệu ông sẽ mở rộng Tối cao Pháp viện hay không