Ông Biden được tuyên bố không nhiễm virus sau khi bị ho trong suốt bài phát biểu