Ông Biden gạt bỏ lệnh đeo khẩu trang của liên bang bởi ‘vấn đề hiến pháp’