Ông Biden kêu gọi kiểm soát súng chặt chẽ hơn sau vụ cảnh sát bị tấn công