Ông Biden khởi đầu tháng 9 với 466 triệu USD tiền mặt, vượt qua TT Trump