Ông Biden lo lắng các thỏa thuận với Trung Quốc của Hunter vỡ lở

Phân Tích Bình Luận

233 Videos

Chẳng có gì cấp bách cả. Cha chỉ muốn nói chuyện với con. Cha nghĩ đó là bài báo hay, được phát hành trực tuyến, cũng sẽ được tờ Times cho in vào ngày mai.…