Ông Biden phớt lờ câu hỏi về sự lừa dối của Trung Cộng về đại dịch